Ekohimna OŠ Jure Kaštelana

(J. Arežina – S. Miloloža – Z. Jašek)

 

Ako čovjek želiš biti najveći u smislu pravom,
Čuvat ćeš još odmalena prirodu u duhu zdravom.

Odmalena, od korijena, njegovati planet treba,
Od najmanjeg crnog mrava do najvećeg svijetlog neba,

Od planina i kotlina do potoka i rječice,
Od obala sinjeg mora do trnjanske uličice.

Ako čovjek želiš biti svjestan kriza sa svih strana,
Ekološki djeluj poput Škole Jure Kaštelana.

Skip to content